ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24628074, 24653273
Τηλεομοιότυπο: 24653297
Μενού

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ)

Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που προσφέρονται στο σχολείο μας από τις Συμβούλους περιλαμβάνουν:

 1. Βοήθεια προς τους μαθητές/τριες μέσω ατομικών ή/και ομαδικών συνεντεύξεων για:
  • Να διερευνήσουν και να συσχετίσουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, τα ενδιαφέροντα και τα σχέδιά τους για το μέλλον, με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της εποχής μας.
  • Να παίρνουν αποφάσεις για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης πληροφοριών.
 2. Στήριξη προς τους μαθητές/τριες μέσω ατομικών ή/και ομαδικών συνεντεύξεων έτσι που:
  • Να αποδεχτούν τον εαυτό τους
  • Να προσαρμοστούν στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
  • Να χειριστούν προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα που τους απασχολούν
 3. Συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών

Στη συνέχεια, παρατίθενται εκδόσεις, σύνδεσμοί, χρήσιμα τηλέφωνα και ανακοινώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιστημονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης

 

 Χρήσιμες Συνδέσεις 


Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.)

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) - Σπουδές Εξωτερικού

Υπηρεσία Εξετάσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΕ.ΠΑ.Κ

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΝΩΠ)