ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24628074, 24653273
Τηλεομοιότυπο: 24653297
Μενού

Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΑ