ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24628074, 24653273
Τηλεομοιότυπο: 24653297
Μενού

Ο Άγιος Θεράπων ο ιερομάρτυς και το Γυμνάσιο Δροσιάς

Ο θεολόγος-εκπαιδευτικός και μελετητής του βίου του Αγίου Θεράποντος, Παρίδης Παντελή, στο βιβλίο του «Άγιος Θεράπων, επίσκοπoς Κύπρου» αναφέρει:

«Σύμφωνα με τους μελετητές της ιστορίας της Κύπρου, Βuyer και Γιωργαλλίδη, στη Λάρνακα υπήρχε ναός αφιερωμένος στον Άγιο Θεράποντα, ο οποίος όμως αργότερα μετατράπηκε  σε μουσουλμανικό τέμενος (τζαμί) με το όνομα «Ττουραπή»(Θεράπων). 

Με βάση μαρτυρίες, ο προαναφερθείς ναός του Αγίου Θεράποντος, που υπήρξε και επίσκοπος Κιτίου βρισκόταν στην περιοχή Δροσιάς και συγκεκριμένα στο παρακείμενο με το Γυμνάσιο Δροσιάς, πρατήριο πετρελαιοειδών. Από το γεγονός αυτό αρχίζει και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η σχέση μας με τον ΄Αγιο. Όταν λοιπόν το 2006 ανέλαβα τη διεύθυνση του Γυμνασίου Δροσιάς πληροφορήθηκα από τον κ. Παρίδη Παντελή, θεολόγο στο σχολείο, την ύπαρξη του τάφου-μαρτυρίου του Αγίου στο διπλανό πρατήριο Λευκαρίτη. Η πρώτη επίσκεψη ήταν συγκλονιστική: ένα τσίγκινο πρόχειρο κατασκεύασμα, υποτίθεται πως προστάτευε τον πιθανολογούμενο τάφο του Αγίου. Λέμε πιθανολογούμενο αφού οι αρχαιολόγοι ακόμη δε γνωμάτευσαν! Συγκροτήθηκε αμέσως από το Γυμνάσιο τριμελής επιτροπή (Θεοχάρης Μασούρας- Δ/ντής, Μαρία Ζάρου-Β.Δ.Α΄, Παρίδης Παντελή-Θεολόγος) για διάσωση και ανάδειξη του μνημείου, του δεύτερου σημαντικού θρησκευτικού μνημείου της πόλης των Κιτιέων, μετά το ναό του πολιούχου της  Αγίου Λαζάρου. 

Πρώτη ενέργεια της επιτροπής ήταν η αποστολή επιστολών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με τις οποίες καλούνταν να προβούν στις δέουσες ενέργειες για διάσωση του μνημείου. Εξαγγείλλαμε επίσης την πρόθεση  του Γυμνασίου Δροσιάς να ανεγείρει προσκυνητάρι, σύμφωνα με σχέδιο του τμήματος αρχαιοτήτων, προς τιμή του Αγίου Θεράποντος. Στις επιστολές μας ημερομηνίας 22.11.2006 τονίζαμε :«το προσκυνητάρι προς τιμή του Αγίου Θεράποντος, επισκόπου Κύπρου, θα αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για το σχολείο μας, αλλά και για την πόλη του Ζήνωνα». Για τις ενέργειες και προθέσεις μας ενημερώσαμε ακολούθως τον Μητροπολίτη Κιτίου, τον Έπαρχο και Δήμαρχο Λάρνακας καθώς και τη σχολική εφορεία. 

Το τμήμα αρχαιοτήτων ανταποκρίθηκε άμεσα και με επιστολή του ημερομηνίας 22.11.2006 αφού μας ευχαριστούσε για το ενδιαφέρον που επιδεικνύαμε,  σημείωνε: «πριν από οποιαδήποτε  ανασκαφή και αναδιαμόρφωση του χώρου πρέπει να γίνει μετακίνηση του αποχετευτικού λάκκου και του πλυντηρίου αυτοκινήτων του πρατηρίου». Η μετακίνηση ήταν αναγκαία, γιατί λόγω της μεγάλης υγρασίας και των συνεπαγόμενων χιλιάδων κατσαρίδων, η αρχαιολογική σκαπάνη δεν μπορούσε να προβεί σε ανασκαφή. 

Μετά από ενέργειες της επιτροπής και επαφές που είχε με τον ενοικιαστή του χώρου,κ. Λευκαρίτη (σημειώστε πως ολόκληρο του Γυμνάσιο Δροσιάς και το πρατήριο ανήκουν στο Ε.Β.Κ.Α.Φ.) και το σημερινό διαχειριστή κ. Κ.Κοκκινή, κατέστη δυνατή η μετακίνηση του πλυντηρίου που ύγραινε τον τάφο και έτσι άρχισε η έναρξη ενταντικών εργασιών από το τμήμα αρχαιοτήτων (Μάιος 2008). Το τμήμα αρχαιοτήτων έφερε στο φως, Ιούνιο 2008, τρίκλιτη βασιλική (ναΰδριο) με αψίδα και κτιστή λάρνακα. 

Τα ευρήματα συνηγορούν και επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες για τον τάφο και το ναό του Αγίου Θεράποντος. Το τμήμα αρχαιοτήτων όμως δεν είπε ακόμη τον τελευταίο λόγο. Εκείνο που επιβάλλεται να γίνει, αναμένοντας τη γνωμάτευση των αρχαιολόγων είναι η πλήρης αναδιαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου και του ναού, ώστε να είναι προσβάσιμος στους πιστούς και τους επισκέπτες. Προς το παρόν ο αρχαιολογικός χώρος καλύπτεται με τσίγκους που τοποθέτησε το τμήμα αρχαιοτήτων για να τον προστατεύσει από τα όμβρια ύδατα. Η επιτροπή επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και σ’ αυτό τον τομέα εργασιών του τμήματος αρχαιοτήτων για διάσωση του μνημείου. Η εικόνα βέβαια που παρουσιάζει σήμερα το μνημείο δεν κολακεύει κανένα μας. Με νέα επιστολή της η επιτροπή ζητεί από το τμήμα αρχαιοτήτων την ανοικοδόμηση του ναού και ανάδειξη του μνημείου.