ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24628074, 24653273
Τηλεομοιότυπο: 24653297
Μενού

Η γενέθλια μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, 1η Οκτωβρίου 1960, τιμήθηκε δεόντος σε ενδοτμηματική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.