ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24628074, 24653273
Τηλεομοιότυπο: 24653297
Μενού

16/11/2022 - Διάταγμα (Αρ. 30) του Υπουργείου Υγείας για τη νόσο COVID-19